gemeenten verduurzamen mobiliteit

gemeenten gaan voor duurzame mobiliteit

Afgelopen jaar is Elias mobiliteit door meerdere gemeenten benaderd in Nederland met de vraag om naar het huidige wagenpark te kijken en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om dit wagenpark duurzamer te laten functioneren. Mooie, interessante vraagstukken waarbij het duidelijk is dat de gemeenten bezig zijn om hun organisatie anders te laten functioneren. Het wagenpark, het beheer en het gebruik hiervan, maakt hier een wezenlijk deel van uit. Elias Mobilteit heeft een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden en onmogelijkheden en dit in een rapport vastgelegd. De uitkomsten hiervan zijn duidelijk en helder. Het wagenpark van de gemeenten kan veel duurzamer functioneren. Dit levert een aanzienlijke CO² besparing op en zorgt voor een betere bewustwording bij de werknemers.
Elias mobiliteit doet dit vanzelfsprekend niet alleen voor gemeenten. Elke ondernemening met een mobiltietsbehoefte komt in aanmerking voor een kritische kijk op de duurzame invulling hiervan…