DIENSTENPAKKET

Quick-scan

Worden de her-calculaties / berekeningen van een leasecontract op een correcte manier door de leasemaatschappij gemaakt? Ik stel een diagnose af rond alle facetten van uw wagenpark. Niet alleen wat aankoop- of leasecondities betreft, maar ook onderhoud en alle gebruiks- en verbruikskosten komen daarbij aan bod, met inbegrip van assurantiën en belastingen. In een helder verslag overziet u in één oogopslag waar meer efficiëntie geboden is.

Duurzaamheid

Wat zijn de mogelijkheden om het huidige wagenpark te verduurzamen, tegen welke condities? Er wordt dan ook gekeken naar de infrastructuur van het bedrijf en haar werknemers, de mogelijkheden en onmogelijkheden worden in kaart gebracht.  Welke andere vormen van mobiliteit zouden geïntegreerd kunnen worden in het mobiliteitsplan? Is hier draagvlak voor? 

Marktonderzoek


Bedrijven sluiten vaak overeenkomsten af met dezelfde leverancier omdat dat “gemakkelijk en vertrouwd” zou zijn. Maar met wat voor mobiliteitsvorm is uw bedrijf het meest gebaat? Wordt het kopen of leasen? Tegen welke condities? Is uw huidige mobiliteitsleverancier nog steeds de maatschappij die voor u de beste condities heeft?  Ik verken voor u de markt en zet de meest gunstige alternatieven op een rij.

Logistieke organisatie

Wie signaleert afwijkingen in het mobiliteitscontract, zoals bijvoorbeeld afwijkende kilometrages en looptijden en wie verzorgt tijdige contractaanpassingen? Hoe ziet de berijdersovereenkomst er in uw bedrijf uit? Hoe is het brandstofverbruik geregeld? Wie draait op voor verkeersovertredingen?

Elias mobiliteit troomlijnt op overzichtelijke wijze de interne organisatie en facturatie ten aanzien van alle kosten voor de mobiliteit. De implementatie van de nieuwe processen worden geruisloos uitgevoerd.

Mobiliteit/Wagenparkbeheer

Als extern mobiliteit/wagenparkbeheerder en adviseur in duurzame mobiliteit, ben ik in staat voor u de beste condities te waarborgen. U betaalt een vaste fee per maand per auto en ik zorg voor een optimale dienstverlening van de mobiliteitsaanbieder of andere partijen waarmee u zaken doet. Zo bespaart u op een eigen (vaak minder ervaren) wagenparkbeheerder.

MAAK NU EEN AFSPRAAK
Bel 06 – 15 08 02 31

of stuur NU een bericht voor de juiste aanpak